KONTAKT

Rádi vám pomůžeme se všemi vašimi otázkami kolem řešení označení RFID a NFC. Od první analýzy až po finální realizaci. Nejlepší bude, když nám prostě zavoláte nebo napíšete:
+420 730 897450
info@smart-tec.com

Vaše online konzultace

Vaše kontakty

Kontaktní formulář

Zavřít

Ochrana klimatu a životního prostředí

V centru naší podnikové filosofie stojí aktivní ochrana klimatu. Že to není jen tvrzení, můžeme dokázat díky složení zkoušky managementu životního prostředí podle DIN EN ISO 14001:2015. Rozvíjejte své podnikání s firmou, která myslí na ochranu životního prostředí.

Ochrana klimatu a životního prostředí RATHGEBER | © RATHGEBER GmbH & Co. KG

Klima chráníme aktivně

smart-TEC je již od roku 2010 kompletně klimaneutrálním podnikem. Naši výrobu jsme přeorientovali na procesy eliminující CO2. Množství škodlivin, kterým nelze zabránit, kompenzujeme podporou projektů na ochranu klimatu, a to dobrovolným nákupem oficiálních certifikátů CO2. Tak vzniklo spojení mezi Oberhachingem a regionem Severní Sumatry v Indonésii.

Ve spolupráci experty na ochranu klimatu z ClimatePartner podporujeme projekt vodní elektrárny v regionu Severní Sumatra. V Indonésii se energie získává převážně z fosilních energetických zdrojů, které zatěžují životní prostředí. Velké části obyvatelstva mimo střed území aglomerace však není získaná elektrická energie k dispozici. Projekt ve venkovském prostoru využívá pro výrobu energie pro lokální obyvatelstvo přirozený výškový rozdíl. Současně je projekt doprovázen řadou sociálních opatření, jako je zlepšení zdravotního systému nebo infrakstruktury.

Izolace, zpětné získávání tepla a chladiva

Podporou projektů na ochranu klimatu kompenzujeme nevyhnutelné emise CO2, které se vyskytují především ve výrobním procesu nakupovaných materiálů.

Navíc interně udržujeme vlastní emise CO2 tak nízké, jak je možno. V naší výrobě klademe důraz na stálost. Jako jeden z příkladů uvádíme zpětné získávání tepla ve strojních procesech a cirkulaci vody všude tam, kde je to možné.  Kromě toho je výroba vybavena nejmodernější technologií chladiv.  

Přidaná hodnota pro zákazníka bez přirážky

Jako poděkování za to, že spoluprací s námi pomáháte chránit přírodu, jsme bez jakýchkoli "když a ale" zrušili přirážky na produktech, které klimatu nijak neškodí. V naší branži je přitom tato přirážka zčásti obvyklá. Kromě toho na požádání, jako naši zákazníci, obdržíte individuální dokument CO2 pro produkty nakoupené od skupiny RATHGEBER. Díky tomu prokazatelně zmenšíte i svou vlastní uhlíkovou stopu.

Pakt o životním prostředí Bavorsko | © RATHGEBER GmbH & Co. KG
Hospodářství pro Klima

Management kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce

Jelikož jsme si vědomi naší povinnosti ohledně zajišťování kvality produktů a služeb, jakož i zodpovědnosti vůči životnímu prostředí a zdraví našich zaměstnanců, řídí se naše vnitrofiremní politika, splňující kritéria certifikace ISO 9001, 14001 a 45001 následujícími pravidly:
Podnikové procesy jsou v souladu s požadavky legislativy a ochrany zdraví pracovníků.

  • pravidelným školením předcházíme pracovním úrazům a nehodám
  • preventivně vyhledáváme a odstraňujeme rizika, potenciálně ohrožující zdraví pracovníků

Podnikové procesy jsou v souladu s požadavky environmentálního managementu.

  • dodržujeme veškeré předpisy vztahující se k environmentálním aspektům 
  • předcházíme znečištění složek životního prostředí
  • trvale usilujeme o zlepšování environmentálního profilu podniku
  • stanovujeme, plníme a vyhodnocujeme vytyčené cíle a cílové hodnoty

Každý pracovník nese svůj díl odpovědnosti za kvalitu a uvědomělé ekologické chování. 
Zavčas se snažíme rozpoznat a odstranit zdroje neshod. 
Plníme požadavky zákazníka v souladu s kvalitou výroby.
Minimalizujeme odchylky ve výrobě, které by mohly vést k reklamacím.