KONTAKT

Rádi vám pomůžeme se všemi vašimi otázkami kolem řešení označení RFID a NFC. Od první analýzy až po finální realizaci. Nejlepší bude, když nám prostě zavoláte nebo napíšete:
+420 730 897450
info@smart-tec.com


Vaše kontakty

Kontaktní formulář

Poznámky

Na Vašem listu s poznámkami nejsou žádné produkty

Zavřít

Ochrana klimatu a životního prostředí

V centru naší podnikové filosofie stojí aktivní ochrana klimatu. Že to není jen tvrzení, můžeme dokázat díky složení zkoušky managementu životního prostředí podle DIN EN ISO 14001:2015. Rozvíjejte své podnikání s firmou, která myslí na ochranu životního prostředí.

Ochrana klimatu a životního prostředí RATHGEBER | © RATHGEBER GmbH & Co. KG

Klima chráníme aktivně

smart-TEC je již od roku 2010 kompletně klimaneutrálním podnikem. Naši výrobu jsme přeorientovali na procesy eliminující CO2. Množství škodlivin, kterým nelze zabránit, kompenzujeme podporou projektů na ochranu klimatu, a to dobrovolným nákupem oficiálních certifikátů CO2. Tak vzniklo spojení mezi Oberhachingem a regionem Severní Sumatry v Indonésii.

Ve spolupráci experty na ochranu klimatu z ClimatePartner podporujeme projekt vodní elektrárny v regionu Severní Sumatra. V Indonésii se energie získává převážně z fosilních energetických zdrojů, které zatěžují životní prostředí. Velké části obyvatelstva mimo střed území aglomerace však není získaná elektrická energie k dispozici. Projekt ve venkovském prostoru využívá pro výrobu energie pro lokální obyvatelstvo přirozený výškový rozdíl. Současně je projekt doprovázen řadou sociálních opatření, jako je zlepšení zdravotního systému nebo infrakstruktury.

Izolace, zpětné získávání tepla a chladiva

Podporou projektů na ochranu klimatu kompenzujeme nevyhnutelné emise CO2, které se vyskytují především ve výrobním procesu nakupovaných materiálů.

Navíc interně udržujeme vlastní emise CO2 tak nízké, jak je možno. V naší výrobě klademe důraz na stálost. Jako jeden z příkladů uvádíme zpětné získávání tepla ve strojních procesech a cirkulaci vody všude tam, kde je to možné.  Kromě toho je výroba vybavena nejmodernější technologií chladiv.  

Přidaná hodnota pro zákazníka bez přirážky

Jako poděkování za to, že spoluprací s námi pomáháte chránit přírodu, jsme bez jakýchkoli "když a ale" zrušili přirážky na produktech, které klimatu nijak neškodí. V naší branži je přitom tato přirážka zčásti obvyklá. Kromě toho na požádání, jako naši zákazníci, obdržíte individuální dokument CO2 pro produkty nakoupené od skupiny RATHGEBER. Díky tomu prokazatelně zmenšíte i svou vlastní uhlíkovou stopu.

Jsme zapojeni do těchto projektů:

Projekt na ochranu ovzduší | © RATHGEBER GmbH & Co. KG
Pakt o životním prostředí Bavorsko | © RATHGEBER GmbH & Co. KG
Hospodářství pro Klima

Další opatření na ochranu životního prostředí

 • Používání zhutňovacích zařízení pro optimalizaci transportu v oblasti likvidace odpadu
 • Trvalá kontrola způsobů likvidace odpadu
 • Veškeré nakupované tiskové produkty jsou tištěny CO2 neutrálně
 • Veškeré služební lety se CO2 neutralizují
 • Používání Thin-Clients a úsporných monitorů
 • Pravidelná aktualizace uhlíkové stopy CO2
 • Zpětné získávání tepla z odpadního tepla strojů
 • Nejmodernější technologie chladicích zařízení (turbo kompresory / optimalizovaná spotřeba energie)
 • Důsledné třídění odpadů a jejich recyklace
 • Uzavřené oběhy chladicí vody s čerpáním ze studní
 • Uzavřený oběh mycích zařízení (síta, stěrky atd.) s filtrací a minimalizací odpadní vody v tlakové oblasti
 • UV technologie bez použití rozpouštědel
 • Kompletní náhrada tiskových filmů pomocí nejmodernější technologie Computer-to-Screen ve všech místech výroby; Žádné používání chemie!
 • Využívání fotovoltaických zařízení na ekologickou výrobu elektrické energie pro vlastní použití
 • Propojení ekologické a jakostní politiky do integrovaného systému řízení
 • Nejmodernější technologie spalování / optimalizovaná spotřeba energie
 • Používání aut na elektrický pohon ve firemním vozovém parku
 • Kompletní optimalizace energie ve výrobním závodě Mindelheim v roce 2017
 • Napojení závodu RATHGEBER v Oberhachingu na geotermální síť
 • Velká investice  do zařízení na čištění sít a do odvrstvovacího zařízení se systémem koloběhu vody v závodě v Bystřici n.P.
 • GoGreen: Navíc posíláme všchny balíky a dopisy CO2 neutrálně.