KONTAKT

Rádi vám pomůžeme se všemi vašimi otázkami kolem řešení označení RFID a NFC. Od první analýzy až po finální realizaci. Nejlepší bude, když nám prostě zavoláte nebo napíšete:
+420 730 897450
info@smart-tec.com

Vaše online konzultace

Vaše kontakty

Kontaktní formulář

Zákaznický portál

Zavřít

Průmysl 4.0

PRŮMYSL 4.0 | © smart-TEC GmbH & Co. KG

Pojem průmysl 4.0 je odvozen z velkých průmyslových přelomů. Průmysl 4.0 je v tomto vývoji chápán jako čtvrtá velká technologická revoluce. Tato éra začala již koncem 18. století objevem síly vody a páry (1. revoluce). Začátkem 20. století následovala pásová a masová výroba (2. revoluce) a v 70. letech digitální éra (3. revoluce). Průmysl 4.0 popisuje čtvrtý velký přelom pro průmysl. Umožnila jej digitalizace: integrace procesů a systémů překrývajících obory a technologie, které vše vzájemně propojují – výrobu, služby, logistiku, plánování personálu a zdrojů. Reálný a virtuální svět stále více vzájemně splývají.

Koncepce digitální továrny v podstatě spočívá na čtyřech principech: technická asistence, automatizovaná rozhodnutí, transparentnost informací a plné síťové propojení. Zvláště když jde o síťové propojení strojů, přístrojů, pohyblivého zboží a lidí, lze jako klíčové technologie označit jak RFID tak i NFC. smart-TEC se svými expertními znalostmi v oblastech obou výrobků tak poskytuje rozhodující příspěvek pro „smart Factory“ (chytrou továrnu) budoucnosti.

RFID: Data pro průmysl 4.0 pramení ze senzorických informací

Základem pro funkčnost průmyslu 4.0 jsou data, která jsou přenášena technologií RFID. Pomocí této osvědčené techniky lze realizovat nejenom předávání informací a rozpoznání místa, nýbrž i celosvětově jednoznačnou identifikaci předmětů. Zatímco ještě před nějakým časem se nasazení RFID omezovalo na diskrétní výrobu, nyní stále silněji zasahuje do mnohých procesů a oborů. V důsledku rostoucích požadavků na automatizaci dostává technologie RFID nový vítr do plachet. Důvod: Průmysl 4.0 vyžaduje digitální identifikaci obrobků, nástrojů, zásobníků, strojů a přístrojů. Tyto objekty si kromě toho musí vyměňovat informace. Pro téměř každý rozsah vzdáleností existují příslušná řešení RFID. Transpondér RFID navíc může zůstat na výrobku a slouží tak sledovatelnosti, která je aktuálním požadavkem v průmyslové výrobě a procesech. Pomocí transpondérů RFID mohou být načtena aktuální data stroje a potom definovanému přijímači odeslána automatizovaná stavová hlášení. Celkově je zřejmé: Se svým know-how v oblasti technologie RFID podporuje smart-TEC podstatný cíl průmyslu 4.0. Optimální digitální komunikaci mezi člověkem a strojem.

 Průmysl 4.0 a inteligentní továrna | © smart-TEC GmbH & Co. KG

NFC: rovněž součást automatizované výroby

Near Field Communication, krátce NFC, umožňuje bezdotykové snímání dat mobilními koncovými přístroji a mezi spotřebiteli je také známa jako „bezkontaktní platba pomocí mobilu“. V budoucnu budou všechny běžné chytré mobily a tablety podporovat tuto komunikaci na krátkou vzdálenost. Také v kontextu průmyslu 4.0 vytváří tato technologie enormní přidanou hodnotu pro firmy. Stejně jako u RFID se objekt stává nosičem informací, ale u technologie NFC je čtečkou mobilní koncový přístroj jako chytrý telefon s podporou NFC nebo tablet, aniž by byla nutná průmyslová čtečka, jako je tomu u technologie RFID.

RFID a NFC jsou podstatné součásti Smart Factory

RFID a NFC mohou objekty činit inteligentními. Zpracovávané materiály nesou transpondéry RFID-/NFC, které obsahují všechny informace potřebné pro proces výroby. Data jsou načtena průmyslovou čtečkou nebo mobilním koncovým přístrojem a sdělují tak výrobním zařízením, co se má s materiálem stát popř. jak má být dále zpracován. V zásadě by tento účel splnil i čárový kód. Ten však má jednu rozhodující nevýhodu: Informace mohou téci pouze jedním směrem, protože data čárového kódu nelze měnit. Přesně toto je však nutné ve „smart Factory“, která tvoří velkou část průmyslu 4.0. Továrna budoucnosti řídí vyráběný materiál individuálně v rámci dané fáze výroby. Pomocí technologie RFID popř. NFC od smart-TEC je obrobek schopen obousměrně komunikovat se čtečkou. Informace na instalovaném transpondéru RFID/NFC mohou být nejenom čteny, ale také aktualizovány popř. doplněny. Díky tomu může obrobek kdykoli dát informaci o tom, jaké kroky výrobního procesu již proběhly a který krok musí být ten následující. V této souvislosti se také často hovoří o takzvané digitální paměti výrobku.

Další výhody technologie RFID a NFC jsou:

1. Každý čip disponuje jednoznačným a celosvětově jen jednou zadaným sériovým číslem (UID), čímž je umožněno jednoznačné přiřazení na úrovni jednotlivých výrobků.

2. Bezkontaktní komunikace mezi transpondéry RFID/NFC a systémem zápisu a čtení. Umístěním na chráněná místa je dána necitlivost na znečištění a téměř 100% úspěšnost prvního čtení.

3. Současné čtení více transpondérů RFID/NFC v jednom pracovním kroku (skupinová detekce).

Také výrobní zařízení vzájemně komunikují

Nejenom výrobky, nýbrž i stroje jsou pomocí technologie RFID popř. NFC od smart-TEC schopny vzájemně komunikovat. Když se vyskytne porucha, může zařízení tuto informaci předat dál bez zpoždění. Díky takovému hlášení je možné nejenom snižovat doby výpadků. Dokonce může být provedena automatická volba, který stroj zakázku převezme. Dané obrobky jsou převedeny jinam a příslušná informace je uložena na transpondéru RFID/NFC. Výsledek: Výroba běží bez přerušení dál, zatímco poruchou postižený stroj si automaticky vyžádá údržbu.

Možnost automatizace dalších procesů

Technologie RFID a NFC od smart-TEC je použitelná nejenom ve výrobě, nýbrž i v souvisejících oblastech. To umožňuje rovněž rozsáhlou automatizaci procesů. Čtečky RFID bodují svou rychlostí a hodí se například k výraznému zjednodušení příjmu zboží. Během několika okamžiků může být přečteno několik stovek transpondérů RFID u zboží na jedné paletě. Když se podaří tato data integrovat do stávajících ERP systémů, mohou být detekované položky online porovnány s uskutečněnou objednávkou. Při příjmu zboží může být zboží nově registrováno, což umožňuje včasné zjištění kritických skladových stavů. V celém logistickém řetězci jsou výrobky s transpondérem RFID jednoznačně identifikovatelné, čímž je zajištěn transparentní tok materiálu v celém řetězci tvorby hodnot.

Toto síťové propojení všech stran podílejících se na životním cyklu výrobku je další důležitou součástí digitalizace. Technologie od smart-TEC rovněž přispívají k řízení stále více globalizovaných toků zboží a komplexních dodavatelských řetězců v plném rozsahu – od výroby přes prodej a expedici až po likvidaci.