KONTAKT

Rádi vám pomůžeme se všemi vašimi otázkami kolem řešení označení RFID a NFC. Od první analýzy až po finální realizaci. Nejlepší bude, když nám prostě zavoláte nebo napíšete:
+420 730 897450
info@smart-tec.com

Vaše online konzultace

Vaše kontakty

Kontaktní formulář

Zákaznický portál

Zavřít

Tiráž

Adresa

smart-TEC GmbH & Co. KG
Kolpingring 3
82041 Oberhaching - GERMANY

Telefon: +49 89 613007-80
Fax: +49 8261 7697-14
info@smart-tec.com

Odpovědný jednatel

Managing Directors:
Andrea Schrägle, Business Manager (ABA)
Andreas Schrägle, Graduate in Business Management (TU)
Klaus Dargahi, Master of Business Administration (MBA)

Záznamy v obchodním rejstříku

smart-TEC Verwaltungsgesellschaft mbH Oberhaching: AG Mchn. B 162297
smart-TEC GmbH & Co. KG, Sitz Oberhaching: AG Mchn. A 74704
DIČ: DE 203077185

Správa webu

DACHCOM.DIGITAL AG
Communication LSA
Rorschacherstrasse 15
CH-9424 Rheineck

support@dachcom.ch
www.dachcom.com

Statutární úředník pro ochranu údajů

Sven Lenz
Deutsche Datenschutzkanzlei – Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 50
87435 Kempten
Deutschland
E-Mail: datenschutz@rathgeber.eu

Vyloučení odpovědnosti

1. Ochrana dat

Pokud v rámci internetové nabídky existuje možnost zadání osobních nebo obchodních dat (mailové adresy, jména, adresy), pak se sdělení těchto dat uživatelem děje výlučně na dobrovolné bázi. Pokud je to technicky možné a únosné, je využití a zaplacení všech nabídnutých služeb dovoleno i bez uvedení takových dat popř. s uvedením anonymizovaných dat nebo pseudonymů.

2. Odkazy

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky („linky“), které nejsou ve sféře odpovědnosti autora, by povinnost odpovědnosti vznikla výlučně v případě, kdy autor zná obsahy a bylo by pro něj technicky možné a splnitelné, aby zabránil použití v případě protiprávních obsahů.
Autor proto výslovně prohlašuje, že v okamžiku umístění odkazu neobsahovaly příslušné odkazované stránky žádné ilegální obsahy. Autor nemá v žádném případě vliv na aktuální a budoucí utváření stránek a na obsahy odkazovaných/spojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných/spojených stránek, které byly změněny po umístění odkazu. Toto konstatování platí pro všechny odkazy umístěné v rámci vlastní internetové nabídky jakož i pro cizí záznamy v knihách návštěvníků, diskusních fórech a mailových seznamech zřízených autorem. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zvláště za škody, které vzniknou z využití nebo nevyužití takto nabídnutých informací, ručí sám nabízející té stránky, na kterou bylo odkázáno, tedy ne ten, který pomocí odkazů na příslušné zveřejnění pouze odkazuje.

3. Obsah nabídky online

Autor v žádném případě nepřebírá ručení za aktuálnost, správnost, kompletnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na ručení vůči autorovi, které se týkají škod materiální nebo pomyslné povahy, které byly způsobeny využitím nebo nevyužitím nabídnutých informací příp. využitím chybných a nekompletních informací jsou zásadně vyloučeny, pokud neexistuje ze strany autora žádné prokazatelně úmyslné nebo hrubě nedbalostní zavinění.
Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje, že může bez zvláštního oznámení měnit, doplňovat a mazat části stránek nebo celou nabídku nebo zveřejnění dočasně či definitivně zastavit.

4. Autorské právo a právo značky

Autor má snahu, aby ve všech publikacích respektoval autorská práva použitých grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, aby používal jím samým zpracované grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo využíval nelicencované grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty.
Všechny obchodní značky a značky zboží uvedené v rámci internetové nabídky a popř. chráněné třetími osobami podléhají neomezeně ustanovením aktuálně platného práva značky a majetkovým právům příslušných zapsaných vlastníků. Ani na základě pouhého uvedení nelze dospět k závěru, že obchodní značky nejsou chráněny právy třetích osob!
Copyright na zveřejněné, autorem samotným zhotovené objekty náleží výhradně autorovi stránek. Rozmnožování nebo používání takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není dovoleno bez výslovného souhlasu autora.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je nutno považovat za součást internetové nabídky, ze které bylo na tuto stránku odkazováno. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, již neodpovídaly nebo ne zcela odpovídaly platnému právnímu stavu, zůstávají tím nedotčeny ostatní části dokumentu ve svém obsahu a své platnosti.