KONTAKT

Rádi vám pomůžeme se všemi vašimi otázkami kolem řešení označení RFID a NFC. Od první analýzy až po finální realizaci. Nejlepší bude, když nám prostě zavoláte nebo napíšete:
+420 730 897450
info@smart-tec.com

Vaše online konzultace

Vaše kontakty

Kontaktní formulář

Zákaznický portál

Zavřít

Zásady ochrany osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů – přehled

Obecné informace
Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními údaji při návštěvě naší webové stránky. Osobní údaje jsou všechny informace, které Vás osobně identifikují. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete níže v Zásadách ochrany osobních údajů.

Sběr informací na našich webových stránkách

Kdo je odpovědný za sběr informací na těchto webových stránkách?
Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje najdete v sekci Tiráž na této webové stránce.

Jak shromažďujeme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje shromažďujeme na jednu stranu tak, že nám je sdělíte. Může se přitom jednat např. o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní osobní údaje jsou shromažďovány automaticky při Vaší návštěvě webové stránky prostřednictvím našich informačních systémů. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Sběr těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu používáme Vaše osobní údaje?
Část těchto údajů se shromažďuje, aby byl zajištěn bezchybný provoz webových stránek. Další informace mohou být použity k analýze chování uživatelů.

Jaká máte práva ve vztahu k Vašim osobním údajům?
Kdykoli máte právo získat bezplatně informace o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. V případě dotazů nebo dalších otázek k tématu ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese, která je uvedena na našich webových stránkách v sekci Tiráž. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu.

Nástroje pro analýzu a nástroje jiných stran
Pokud navštívíte naši webovou stránku, může být Vaše chování při jejím prohlížení statisticky vyhodnocováno. Děje se tak především díky cookies a takzvaným analyzačním nástrojům. Analýza Vašeho chování při prohlížení stránek se zpravidla provádí anonymně; Vaše chování při prohlížení stránek nelze zpětně vysledovat. Můžete vyjádřit nesouhlas s touto analýzou nebo jí můžete zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace naleznete v následujících Zásadách ochrany osobních údajů.

S touto analýzou nemusíte souhlasit. O možnostech nesouhlasu Vás budeme informovat v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů
Provozovatelé těchto webových stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Když použijete tyto webové stránky, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou informace, které Vás osobně identifikují. Tyto Zásady ochrany osobních údajů objasňují, které údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Dále také objasňují, jak a za jakým účelem se tak děje.

Upozorňujeme na to, že přenos informací na internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může vykazovat programátorské chyby. Úplná ochrana osobních údajů před přístupem třetích stran není možná.

Informace o odpovědném místě
Odpovědným místem pro zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách je:
smart-TEC GmbH & Co. KG
Kolpingring 3
82041 Oberhaching - GERMANY

Telefon: +49 89 613007-80
E-mail: info@smart-tec.com

Odpovědným místem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s dalšími rozhoduje o účelech a způsobu zpracování Vašich osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy a jiné).

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Mnohé operace při zpracování osobních údajů jsou možné pouze s Vaším výslovným souhlasem. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí k tomu neformální zpráva zaslaná na naši e-mailovou adresu. Odvolání se nedotkne zákonnosti zpracování osobních údajů provedené ještě před samotným odvoláním.

Právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu
V případě porušení ochrany osobních údajů má postižená osoba právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu. Příslušným dozorčím orgánem v otázkách ochrany osobních údajů je zemský úředník pro ochranu osobních údajů spolkové země, ve které náš podnik sídlí. Seznam úředníků pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete pod následujícím odkazem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost dat
Máte právo požádat o předání údajů, které automaticky zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, přímo Vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos informací na jinou odpovědnou osobu, dojde k tomu pouze v případě, že je to technicky možné.

Šifrování pomocí SSL nebo TLS
Tyto webové stránky používají z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně při přenosu důvěrného obsahu, jako jsou např. objednávky nebo poptávky, které nám pošlete jako provozovatel iwebové stránky, šifrování pomocí SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že adresní řádek webového prohlížeče se změní z „http://“ na „https://“, a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování pomocí SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám sdělíte, číst třetí osoby.

Informace, blokování, smazání
V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoli právo na bezplatnou informaci o uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích a účelu jejich zpracování a případně i právo na opravu, blokování nebo smazání těchto údajů. V případě dotazů nebo dalších otázek k tématu ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese, která je uvedena na našich webových stránkách v sekci Tiráž.

Nesouhlas se zasíláním reklamních e-mailů
Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinné sekce Tiráž na webových stránkách s cílem zasílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů se tímto zakazuje. Provozovatelé webových stránek si výslovně vyhrazují právo provést v případě nevyžádaného zasílání reklamních
e-mailů, např. spamu, právní kroky.

3. Úředník pro ochranu osobních údajů

Zákonem stanovený úředník pro ochranu osobních údajů
Pro náš podnik je jmenovaný jeden úředník pro ochranu osobních údajů.
E-mail: info@infdat.de

4. Sběr informací na našich webových stránkách

Cookies
Internetové stránky částečně využívají takzvané cookies. Soubory cookies Váš počítač nepoškodí a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené ve Vašem počítači a v internetovém prohlížeči.

Většina cookies, které používáme, jsou tzv. „session cookies“. Po skončení Vaší návštěvy budou automaticky smazány. Ostatní cookies zůstanou ve Vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookies nám umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě.

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o uložení souborů cookies a abyste mohli povolit cookies jen v jednotlivých případech, schválit cookies pro určité případy nebo je obecně odmítnout či aktivovat automatické smazání cookies při zavírání prohlížeče. V případě deaktivace cookies může být omezena funkčnost webových stránek.

Cookies, které jsou potřebné pro provádění procesu elektronické komunikace nebo k poskytování některých Vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ukládání cookies kvůli technicky bezchybnému a optimalizovanému poskytování svých služeb. Pokud budou ukládány další soubory cookies (např. cookies pro analýzu Vašeho chování při prohlížení stránek), bude o nich v těchto Zásadách ochrany osobních údajů pojednáno zvlášť.

Serverové logy
Poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do takzvaných serverových logů, které nám Váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

  • typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • HTTP referer
  • hostname přístupového počítače
  • čas vyvolání stránky
  • IP adresa

Tyto informace se nespojují s jinými zdroji dat.

Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, který povoluje zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář
Pokud nám pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou u nás za účelem zpracování dotazu a pro případ následných otázek uloženy Vaše údaje z kontaktního formuláře, a to včetně Vámi uvedených kontaktních údajů. Tyto informace nebudeme bez Vašeho souhlasu s nikým sdílet.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tak probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí k tomu neformální zpráva zaslaná na naši e-mailovou adresu. Odvolání se nedotkne zákonnosti zpracování osobních údajů provedeného ještě před samotným odvoláním.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, neodvoláte Váš souhlas s jejich uložením nebo nepomine účel pro ukládání těchto údajů (např. poté, co byl Váš dotaz zpracován). Závazná zákonná ustanovení – především stanovené lhůty pro archivování – zůstávají nedotčeny.

Zpracování údajů (informace o zákaznících a smlouvách)
Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje pouze tehdy, pokud jsou nezbytné pro vznik, obsahovou stránku nebo změnu právního vztahu (údaje o uživatelích). Děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, který povoluje zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání našich webových stránek (uživatelská data) shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme pouze v případě, že je to nezbytné pro umožnění nebo vyúčtování služby uživateli.

Shromážděné informace o uživatelích budou smazány po dokončení objednávky nebo ukončení smluvního vztahu. Zákonem stanovené lhůty pro archivaci tím zůstanou nedotčeny.

5. Sociální média

Pluginy pro Facebook (tlačítko To se mi líbí a tlačítko Sdílet)
Na našich webových stránkách jsou integrovány pluginy pro sociální síť Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Pluginy pro Facebook poznáte podle loga Facebook nebo podle tlačítka „Like“ („To se mi líbí“) na naší stránce. Přehled pluginů pro Facebook naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše webové stránky, vytvoří se díky pluginu přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak obdrží informaci, že jste s Vaší IP adresou navštívili naši stránku.

Když kliknete na facebookové tlačítko „To se mi líbí“ a budete přihlášeni ve svém facebookovém účtu, můžete na obsah našich stránek odkazovat na Vašem facebookovém profilu. Díky tomu může Facebook návštěvu našich stránek přiřadit k Vašemu uživatelskému kontu. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel stránek nedostáváme žádné informace o obsahu předávaných údajů ani o jejich využití ze strany Facebooku.

Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook pod následujícím odkazem: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřazoval návštěvu našich stránek k Vašemu facebookovému účtu, odhlaste se prosím z Vašeho facebookového uživatelského konta.

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics
Tato internetová stránka používá službu analýz používání webových stránek Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aplikace Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jsou to textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a umožňují analyzování způsobu, jímž využíváte internetovou stránku. Informace shromážděné prostřednictvím cookies o Vašem používání internetové stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy.

Ukládání cookies společnosti Google pro účely analýz je prováděno na základě ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel internetové stránky má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování za účelem optimalizace své internetové nabídky i svých reklam.

Change your consent
Revoke your consent

Anonymizace IP adresy
Na této internetové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. Díky ní je Vaše IP adresa společností Google v rámci členských zemí Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, před odesláním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA odesílána plná IP adresa a tam teprve zkrácena. Z pověření provozovatele této internetové stránky používá společnost Google tyto informace k vyhodnocení způsobu, jímž využíváte tuto stránku, aby mohla sestavovat reporty o Vašich aktivitách na internetové stránce a poskytovat provozovateli této internetové stránky další služby související s využíváním internetové stránky a internetu. IP adresa sdělovaná Vaším prohlížečem v rámci provádění analýz prováděných aplikací Google Analytics není společností Google propojována s dalším údaji (daty).

Plugin prohlížeče
Ukládání cookies můžete znemožnit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě zřejmě nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této internetové stránky. Kromě toho můžete zamezit shromažďování údajů prostřednictvím cookies vztahujících se k Vašemu využívání internetové stránky (včetně Vaší IP adresy) a jejich předávání společnosti Google jakož i zpracovávání těchto údajů Googlem tím, že si stáhnete a nainstalujete do prohlížeče plugin prostřednictvím následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Odmítnutí shromažďování údajů
Shromažďování Vašich údajů aplikací Google Analytics můžete zamezit kliknutím na následující odkaz. Tím bude nastaven odhlašovací soubor cookie (opt-out), který zamezuje shromažďování Vašich údajů při navštívení této internetové stránky v budoucnu: deaktivace aplikace Google Analytics.

Další informace o nakládání s údaji uživatelů v rámci aplikace Google Analytics naleznete v Zásadách o ochraně údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Smluvní zpracovávání údajů
Se společností Google máme uzavřenou smlouvu o smluvním zpracovávání údajů a při využívání služby Google Analytics přísně dodržujeme a prosazujeme požadavky stanovené německými úřady pro ochranu údajů.

Demografické údaje v rámci Google Analytics
Tato internetová stránka používá funkci „demografické údaje“ Google Analytics. Díky ní je možné sestavovat reporty obsahující údaje vypovídající o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků internetových stránek. Tyto údaje pocházejí z tzv. zájmově orientovaných reklam společnosti Google jakož i z dat o návštěvnících získaných od třetích osob – poskytovatelů. Tyto údaje nemohou být přímo přiřazeny k jakékoliv konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat v nastavení zobrazení ve Vašem účtu Google nebo můžete všeobecně zakázat shromažďování vašich osobních údajů aplikací Google Analytics způsobem popsaným v bodu „Odmítnutí shromažďování údajů“.

Google AdWords a Google měření konverze
Tato internetová stránka používá aplikaci Google AdWords. AdWords je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (dále jen „Google”).

V rámci aplikace Google AdWords používáme tzv. Conversion-Tracking neboli měření konverze. Pokud kliknete na reklamu zobrazovanou společností Google, bude do Vašeho počítače uložen soubor cookie pro měření konverze. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do počítače uživatele. Platnost těchto souborů cookies skončí po uplynutí 30 dnů a neslouží k identifikaci osoby uživatele. Pokud návštěvník navštíví určité stránky v rámci této internetové stránky a pokud platnost souboru cookie dosud neuplynula, pak společnost Google i my zjistíme, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník (inzerent) Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Cookies nemohou být sledovány prostřednictvím internetových stránek inzerentů AdWords. Informace získané pomocí cookies k měření konverze slouží k vypracovávání statistik pro inzerenty AdWords, kteří se rozhodli pro používání měření konverze. Inzerenti se dozvědí celkový počet kliknutí uživatele, který klikl na jejich reklamu a byl přesměrován na internetovou stránku, na níž je umístěn tag pro měření konverze. Tito inzerenti však neobdrží informace, na jejichž základě by bylo možné identifikovat osobu konkrétního uživatele. Pokud si nepřejete účastnit se měření konverze, můžete toto používání odmítnout jednoduchou deaktivací cookies Google pro měření konverze ve svém internetovém prohlížeči v uživatelském nastavení. Poté nebudete zahrnut/a do statistik měření konverze.

Ukládání tzv. „konverzních cookies“ neboli cookies sloužících k měření konverze je prováděno na základě ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel internetové stránky má oprávněný zájem na provádění analýz uživatelského chování za účelem optimalizace své internetové nabídky a pro účely své internetové reklamy.

Bližší informace o aplikacích Google AdWords a měření konverze Google Conversion-Tracking naleznete v Zásadách o ochraně údajů společnosti Google na adrese: https://www.google.de/policies/privacy/.

Váš internetový prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byl/a informován/a o uložení cookies a aby cookies byly povoleny pouze v jednotlivých případech, nastavit povolení cookies pro určité případy nebo je zcela zakázat, jakož i aktivovat automatické mazání cookies při ukončení Vašeho prohlížeče. V případě deaktivování cookies však může být funkčnost této internetové stránky omezena.

Google reCAPTCHA
Na našich internetových stránkách používáme funkci „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem aplikace je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).

Aplikace reCAPTCHA prověřuje, zda bylo zadání dat na našich internetových stránkách (např. do kontaktního formuláře) zadáno člověkem nebo automatizovaným programem. Za tímto účelem analyzuje reCAPTCHA chování návštěvníka internetové stránky podle různých charakteristik. Tato analýza je spuštěna automaticky v okamžiku, kdy návštěvník vstoupí na internetovou stránku. Za účelem této analýzy (prověřování) vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, dobu strávenou návštěvníkem na internetové stránce nebo pohyby myší provedené uživatelem). Údaje získané analýzou jsou předávány společnosti Google.

Analýzy prováděné systémem reCAPTCHA běží zcela na pozadí. Návštěvníci internetové stránky nejsou informováni o probíhající analýze.

Zpracovávání údajů je prováděno na základě ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel internetové stránky má oprávněný zájem na tom, aby jeho internetová nabídka byla chráněna proti zneužití automatizovanými roboty a před spamem.

Další informace o systému Google reCAPTCHA a Zásady o ochraně údajů společnosti Google naleznete pod následujícími odkazy: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel
Naše internetová stránka používá k měření konverze systém pro sledování úkonů prováděných návštěvníky zvaný Pixel od společnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“).

Díky tomuto systému je možné sledovat chování návštěvníků internetových stránek poté, co jsou kliknutím na facebookovou reklamu přesměrováni na internetovou stránku poskytovatele. Na základě těchto údajů je možné vyhodnocovat účinnost facebookových reklam ke statistickým a marketingovým účelům a optimalizovat reklamy v budoucnu.

Shromážděné údaje jsou pro nás jakožto poskytovatele této internetové stránky anonymní, na základě těchto údajů nemůžeme jakkoliv zjistit totožnost uživatelů. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook, propojení údajů s příslušným uživatelským profilem je tedy možné a Facebook může tyto údaje používat pro vlastní reklamní účely v souladu se svou interní směrnicí pro používání údajů. Díky tomu může Facebook umožnit zapínání reklam na svých internetových stránkách i mimo své stránky. Toto používání údajů nemůžeme jako vedlejší poskytovatel žádným způsobem ovlivnit.

V informacích o ochraně údajů společnosti Facebook naleznete další informace o ochraně Vašeho soukromí: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Kromě toho můžete deaktivovat remarketingovou funkci „Custom Audiences“ v nastaveních reklam na stránce https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Kromě toho musíte být přihlášeni k Facebooku.

Pokud nemáte svůj facebookový účet, můžete reklamu na Facebooku založenou na používání stránek deaktivovat na internetové stránce Evropské interaktivní aliance digitální reklamy: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Newsletter

Údaje v souvislosti s newsletterem
Pokud si přejete odebírat newsletter nabízený na naší internetové stránce, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu a informace, díky nimž budeme moci prověřit, zda jste skutečně majitelem uvedené e-mailové adresy a zda souhlasíte s odběrem newsletteru. Jiné údaje nejsou shromažďovány, popř. mohou být shromážděny pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně za účelem zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím osobám.

Údaje zadané do kontaktního formuláře pro přihlášení se k odběru newsletteru jsou zpracovávány výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR). Udělený souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejich využíváním k zasílání newsletteru můžete kdykoliv zrušit, například pomocí odkazu k „odhlašování“ v newsletteru. Zákonnost dříve provedeného zpracování údajů před zrušením souhlasu zůstává tímto zrušením nedotčena.

Údaje, které jste nám poskytli za účelem odběru newsletteru, jsou námi ukládány až do data, kdy se odhlásíte z odběru newsletteru, a po zrušení odběru newsletteru budou vymazány. Údaje, které jsou námi uchovávány k jiným účelům (např. e-mailové adresy členů), zůstávají tímto nedotčeny.

8. Pluginy a nástroje

YouTube
Naše internetová stránka používá pluginy stránky YouTube provozované Googlem. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavenou pluginem YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. Přitom bude serveru Youtube sděleno, kterou z našich stránek jste navštívil/a.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete tím stránce YouTube, aby Vaše chování při surfování přímo přiřadila k Vašemu osobnímu profilu. Tomuto můžete zamezit odhlášením se z Vašeho Youtube účtu.

Využívání aplikace YouTube je prováděno v zájmu optimalizace a řádného zobrazování naší online nabídky. To představuje oprávněný zájem ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Fonty Google Web
Tato stránka používá k jednotnému zobrazení fontů (písma) tzv. webové fonty poskytované společností Google. V případě vstupu na určitou stránku umístí Váš internetový prohlížeč potřebné webové fonty do své dočasné paměti tak, aby bylo možné správně zobrazovat texty a styly písma.

Za tímto účelem musí Vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery Googlu. Díky tomu Google zjistí, že z Vaší IP adresy byl proveden přístup na naši internetovou stránku. Používání webových fontů Google Web Fonts je prováděno v zájmu jednotného a správného zobrazování našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Pokud Váš internetový prohlížeč nepodporuje internetové fonty Web Fonts, bude Váš počítač používat standardní písmo.

Další informace o internetových fontech Google Web Fonts naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v Zásadách o ochraně údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Tato stránka používá mapovou aplikaci Google Maps prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

K využívání funkcí aplikace Google Maps je nezbytné, aby byla uložena Vaše IP adresa. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. Poskytovatel této stránky nemá jakýkoliv vliv na tento datový přenos.

Používání Google Maps je prováděno v zájmu řádného zobrazování našich online nabídek a v zájmu snadné vyhledatelnosti námi uváděných míst na internetové stránce. To představuje oprávněný zájem ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Další informace o nakládání s údaji o uživatelích naleznete v Zásadách o ochraně údajů společnosti Google na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.