KONTAKT

Rádi vám pomůžeme se všemi vašimi otázkami kolem řešení označení RFID a NFC. Od první analýzy až po finální realizaci. Nejlepší bude, když nám prostě zavoláte nebo napíšete:
+420 730 897450
info@smart-tec.com

Vaše online konzultace

Vaše kontakty

Kontaktní formulář

Zákaznický portál

Zavřít

Transpondéry RFID/NFC do zóny ATEX certifikované do prostředí, v němž hrozí výbuch

Průmyslové transpondéry pro oblasti, kde hrozí výbuch

Ex-Schutz | © smart-TEC GmbH & Co. KG

Kde je vyžadována ochrana proti výbuchu?

Existuje řada pracovních prostředí, kde panuje nebezpečí, že dojde k explozi. Týká se to chemického průmyslu, těžby ropy a zemního plynu jakož i mnoha dalších průmyslových odvětví, kde mohou během výroby, přepravy nebo skladování uniknout hořlavé látky. Řeč je zde o výbušných směsích těchto látek a vzduchu, které se mohou vytvářet v místech, kde jsou zpracovávány hořlavé kapaliny nebo plyny.

Stejné nebezpečí hrozí také v místech, kde vzniká v dostatečném množství jemný prach v uzavřeném prostoru, tj. například v důlním průyslu nebo při procesu mletí v mlýnech. Pakliže se takovéto plyny, výpary nebo prach nashromážní v uzavřených prostorách a dojde k jejich mísení s okolním kyslíkem, může vzniknout prostředí, v němž hrozí exploze. Již malá jiskra z elektrostatického výboje může stačit, aby vyvolala ničivou detonaci.

Je zapotřebí, aby byli zaměstnanci v takovémto prostředí chráněni pomocí rozsáhlých opatření. Kromě aspektů ochranných dýchacích prvků se jedná zejména o elektrická ochranná opatření, aby bylo se 100% jistotou zamezeno tvorbě jakékoliv jiskry. K tomu je nutné splnit mnohé technické předpoklady.

Bergbau | © smart-TEC GmbH & Co. KG
Getreidemühle | © smart-TEC GmbH & Co. KG
Bergbau | © smart-TEC GmbH & Co. KG

Zvláštní požadavky kladené na průmyslové transpondéry

Na označení přístrojů RFID určených do prostředí, kde hrozí výbuch, jsou kladeny obzvlášť vysoké požadavky, pokud jde o použité transpondéry RFID. Existují dva potenciální zdroje nebezpečí, které je zapotřebí prozkoumat a zamezit jim. Za prvé zde o elektrostatickou charakteristiku materiálu, z něhož je vyroben kryt (tvorba jiskry po statickém nabití v důsledku tření) a za druhé jde o chování čipu v běžných případech, jakož i v případě, kdy dojde v důsledku příliš vysokých energií v poli k chybě. Tam kde je pojímáno příliš velké množství energie, a dochází tak k ohřívání čipu, včetně krytu, dosahuje čip kritické teploty pro zažehnutí.

Transpondéry RFID, které jsou certifikované pro použití v prostředí, kde hrozí výbuch, se používají všude tam, kde se dočasně, nebo v běžném provozu vyskytují prach či směsi prachu a vzduchu nebo plyny. Průmyslové transpondéry od společnosti smart-TEC mohou být přizpůsobeny individuálním přáním klienta, pokud jde o barvy, tvary a možnosti upevnění, a dále vývoj, tvorbu i výrobu těchto transpondérů. Kromě toho lze každý průmyslový transpondér opatřit individuálním potiskem. Tento potisk je následně zalit PU-vrstvou, aby byl chráněn před mechanickým namáháním a povětrnostními vlivy. Každý transpondér RFID se v souladu se směrnicí ATEX opatří zpětně dohledatelným označením.

Průmyslový transpondér od společnosti smart-TEC

smart-TEC má díky odlišným produktovým variantám, s patřičnými odlišnými frekvencemi, možnost optimálně se přizpůsobit požadavkům klientů v oblasti ATEX. To zaručuje pokrytí rozmanitého množství objektů, které mají být označeny a pokrývá mnoho oblastí použití, včetně metalických podkladů.

Skupiny produktů smart-DOME Classic a smart-DOME Freestyle | © smart-TEC GmbH & Co. KG

smart-DOME Classic

Robustní materiály zajišťují spolehlivou funkčnost dokonce v náročném průmyslovém a vnějším využití – i u kovových povrchů.

RFID / NFC průmyslové tagy | smart-TEC | © smart-TEC GmbH & Co. KG

smart-DOME Freestyle

Ideální pro bezešvou integraci do výrobků, procesů a přístrojů nabízí transpondér RFID/NFC absolutní volnost ohledně tvaru, potisku a upevnění.

smart-DOME mag | © smart-TEC GmbH & Co. KG

smart-DOME MAG

Kompaktní transpondér RFID/NFC spolehlivě drží na všech kovových površích pomocí integrovaného neodymového magnetu v průmyslové tloušťce.

smart-DOME epoxy | © smart-TEC GmbH & Co. KG

smart-DOME Epoxy

Díky ochranné vrstvě z 2 mm silné epoxidové pryskyřice je transpondér RFID/NFC odolný proti chemickému, mechanickému a tepelnému namáhání.

smart-DOME Kabelbinder | © smart-TEC GmbH & Co. KG

smart-DOME upevňovací pásky

Transpondér RFID/NFC s možnostmi upevnění pro upevňovací pásky minimalizují náklady na montáž u mnoha objektů.

Kromě statických, předtištěných obsahů, jako např. loga, může být štítek individuálně personalizován, např. pomocí UID / EPC formou hůlkového písma, jednodimenzionálním čárovým kódem nebo čárovým kódem ve 2D, jako je tomu např. u datové matice nebo QR-kódu. Štítek je uvnitř transpondéru zalit do transparentního materiálu. Tím je zaručena optimální a odolná ochrana před vlhkostí, zašpiněním a oděrem. Také připevnění transpondéru RFID může být uzpůsobeno velmi individuálně. Lepení, přišroubování, připevnění stahovací páskou na kabely, ocelovým lankem – máte veškeré možnosti, aby bylo zajištěno trvalé označení hospodářských výrobků a míst.

smart-TEC certifikace

Specifickou vlastností průmyslových transpondérů určených do prostředí, kde hrozí exploze, spočívá v tom, že je zapotřebí podrobit jak nosiče dat RFID, tak využívané čtečky speciální certifikaci, aby byly transpondéry schváleny pro používání v pracovním prostředí, kde výbuchy hrozí. Pokud jde o certifikaci pro prostředí, kde hrozí výbuch, provádí se nezávislým pozorováním materiálu, z něhož je vyroben kryt, a vnitřku RFID. Směrnice 94/9/ES upravuje testování elektrických přístrojů a schvaluje tytéž, přičemž směrnice 2014/34/EU upravuje dodatečně také neelektrické přístroje třídy II (průmysl), resp. v třídě I (důlní průmysl) a schvaluje je. Používání této směrnice se velmi často signalizuje používáním normovaného loga.

Provést tuto certifikaci dle pravidel ATEX Zone 1 v německé testovací laboratoři je sice náročné, avšak je tím zaručena nejvyšší možná bezpečnost při reálném používání a dodržování zákonem daných podmínek. Aby si mohl být uživatel na závěr jist, že používané nosiče dat RFID také skutečně odpovídají předpisům, opatří se každý jednotlivý nosič dat RFID štítkem potvrzujícím testování, kterým se zabraňuje padělkům. Veškeré transpondéry jsou navíc certifikované pro použití v prostředí IEC Ex.

Pokud je tudíž takováto technologie, navíc klimaticky neutrálně, vyvíjena a vyráběna, lze zajisté a právem hovořit o technologii uchovávající a zachraňující život.

Vaše výhody:

 • Velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím
 • Velmi vysoká odolnost vůči teplotním vlivům
 • Velmi vysoká odolnost vůči okolním a povětrnostním vlivům
 • Hodí se vynikajícím způsobem na metalické povrchy
 • Tvar a barvu lze uzpůsobit individuálním přáním klientů
 • Personalizace např. potisk nebo laserová gravura log, čárových kódů, hůlkového písma atd.

Oblasti použití:

 • Údržba, servis
 • Označování stavebních dílů
 • Procesy, kde panují vysoké teploty
 • Řízení výroby
 • Inventarizační systémy
 • Označování skladových míst
 • Správa zařízení

Odvětví a použití:

 • Průmyslová odvětví zpracovávající dřevo, plasty či kovy
 • Chemický a petrochemický průmysl
 • Onshorové a offshorové vrtné plošiny
 • Rafinérie                                                                           
 • Plnicí závody
 • Odvětví, kde se nakládá s nebezpečnými látkami
 • Potravinářský průmysl  a výroba krmiv 
Raffinerie | © smart-TEC GmbH & Co. KG
Reagenzglas | © smart-TEC GmbH & Co. KG
Bergbaumaschinen | © smart-TEC GmbH & Co. KG

Jakou podporu Vám můžeme poskytnout na poli ochrany před explozemi?

Spojte se s námi!