KONTAKT

Rádi vám pomůžeme se všemi vašimi otázkami kolem řešení označení RFID a NFC. Od první analýzy až po finální realizaci. Nejlepší bude, když nám prostě zavoláte nebo napíšete:
+420 730 897450
info@smart-tec.com

Vaše online konzultace

Vaše kontakty

Kontaktní formulář

Zákaznický portál

Zavřít

Jednoznačné značení objektů v chemickém průmyslu pomocí technologie RFID/NFC

Technologie RFID/NFC v chemickém průmyslu | © smart-TEC GmbH & Co. KG

Zpracovatelský průmysl, zejména chemický průmysl, je motorem našeho hospodářského cyklu a je nepostradatelný pro moderní svět. Hlavními oblastmi chemického průmyslu jsou organické a anorganické suroviny, chemikálie, hnojiva a přípravky na pěstování rostlin, plasty a syntetický kaučuk, farmaceutické výrobky a další výrobky jako čisticí prostředky, lepidla, kosmetika, konzervační látky, barviva a pomocné látky pro textilie. Stručně řečeno, všechno, co potřebujeme pro každodenní život.

Samotný zpracovatelský průmysl v Německu každoročně pořizuje více než 5 milionů položek zařízení pro novou výstavbu i údržbu stávajících výrobních provozoven. Jednoduchá a jednoznačná identifikace všech objektů je naprostou nutností. Pomáhají přitom standardizované identifikační technologie jako kovový štítek NFC/RFID nebo průmyslové transpondéry NFC/RFID.

Díky tomu lze identifikovat všechny informace spojené s fyzickým objektem v různých informačních systémech napříč všemi procesy, od naskladnění a vyskladnění, montáže, údržby, inspekce, opravy až po demontáž. Tyto informace lze podle potřeby zobrazovat, upravovat, doplňovat a ukládat. Pokud se používají různé identifikační technologie a struktury, vede to ke komplikacím a práci navíc pro všechny subjekty zapojené do řetězce zpracování a zvyšování hodnoty. Nelze zaručit hladkou spolupráci, kooperaci a komunikaci.

Online konzultace

Digital Data Chain Consortium (DDCC)

Konsorcium DIN SPEC založené v roce 2019, které se skládá z nejvýznamnějších firem ve zpracovatelském průmyslu, se zabývá automatizovanou a standardizovanou identifikací fyzických objektů v rámci řetězce zpracovávání a zvyšování hodnoty.

V říjnu 2021, 43 společností včetně smart-TEC a dalších členů konsorcia DIN SPEC 91406, technické komise VDI 2770 a pracovní skupiny pro digitální platformy pro správu a údržbu majetku v procesním průmyslu, založilo Digital Data Chain Consortium (DDCC) .

Cílem Digital Data Chain Consortia je vytvořit kompletní digitální datový řetězec od výrobce zařízení až k jeho provozovateli. Na jedné straně zahrnuje další rozvoj národních norem DIN SPEC 91406 a směrnice VDI 2770 k mezinárodním normám ISO/IEC a na straně druhé rozvoj cloudových platforem pro výměnu informací pro poskytování digitálních informací od výrobce.

Zvláštní pozornost je věnována dalšímu zpracování v navazujících systémech IoT. Cílem je jednoznačně identifikovat všechny fyzické objekty pomocí technologie RFID/NFC anebo 2D kódu s použitím jednotné syntaxe. Díky tomu budou označené objekty dokonale integrovány do obvodu systému IoT.

obvodu systému IoT | © smart-TEC GmbH & Co. KG

Proč jsou tak důležité jednoznačná identifikace nebo jazyk?

Jasná a standardizovaná identifikace představuje nepředstavitelnou výhodu pro všechny procesy. V datových systémech lze zaznamenat informace jako např. výkresy, návody k obsluze a seznamy náhradních dílů a propojit je pomocí identifikačního média, ideálně transpondéru RFID/NFC. Funguje to i obráceně: Informace z datových systémů jako protokoly zkoušek, inventární seznamy nebo dokumentace protokolu, lze zpětně zapsat do transpondéru NFC. K identifikaci po celou dobou životnosti objektu postačí takto identifikátor NFC, aby informace o fyzickém objektu byly poskytovány všem zúčastněným subjektům procesního řetězce a neustále byly aktualizovány.

Zvláštností výsledků práce konsorcia je, že uživatelé a dodavatelé budou v budoucnu mluvit stejným jazykem. Byla dohodnuta společná jednoznačná struktura značení a identifikace. Pomocí „Globálně Biunique ID“ je nyní možné na základě identity adresovat různé databáze a informace o fyzickém objektu. Všem zúčastněným subjektům to zjednodušuje manipulaci a vytváří standardizované procesy. Tím je pokryt celý řetězec zhodnocení od dodavatele přes zakoupení, údržbu a opravy až do konce životnosti fyzického objektu.

Napište nám

Jedinečné a snadno zapamatovatelné značení

Tato jedinečná identifikace je základním předpokladem pro přístup k informacím a péči o ně ve formě digitálního dvojčete fyzického objektu. Klíčem k úspěchu je jednoduchá prezentace a implementace. Tato kritéria splňují nově vyvinutá loga, která jednoznačně označují Globally Biunique ID, a tím znamenají nový průmyslový standard pro zpracovatelský průmysl.

Uživatelé i externí servisní technici díky tomu mohou zajistit jednoduše a rychle, aby se načetl správný transpondér RFID/NFC nebo 2D kód. V budoucnu se tím vyloučí záměny a poklesne počet chyb.

Jedinečné a snadno zapamatovatelné značení | © smart-TEC GmbH & Co. KG

Technologie RFID/NFC to umožňuje

NFC technologie | © smart-TEC GmbH & Co. KG

Protože fyzické objekty v chemickém průmyslu se používají také v prostředí se silným znečištěním nebo v těžko dostupných oblastech, umožňuje bezkontaktní informace prostřednictvím technologie RFID/NFC značné výhody oproti 2D kódu. Technologie NFC je podporována mnoha chytrými telefony a dalšími mobilními čtečkami. Na fyzický objekt se připevní transpondér RFID/NFC. Lze přitom využít různé možnosti připojení - transpondér RFID/NFC lze přilepit, přinýtovat, vložit do materiálu nebo upevnit kabelovou svorkou.

Toto nabízejí transpondéry RFID/NFC společnosti smart-TEC

Na transpondér RFID/NFC používaný v rámci DIN SPEC je kladena řada požadavků. Velký význam má upevnění a viditelnost na objektu, ale i provozní frekvence, kódování čipu, čitelnost v nejrůznějších čtečkách RFID a funkčnost po celou dobu životnosti.

Transpondéry RFID/NFC společnosti smart-TEC, ať už jsou to kovové štítky, průmyslové transpondéry nebo smart-LABEL s integrovanou technologií NFC, splňují všechny tyto požadavky. Společnost smart-TEC vyvíjí a vyrábí transpondéry RFID/NFC na míru podle všech požadavků - z hlediska tvaru, barvy, velikosti, potisku, materiálu, upevnění, ale také tepelné, chemické a mechanické odolnosti.

Online konzultace

Transpondéry RFID/NFC pro výbušná prostředí

Ex-Schutz | © smart-TEC GmbH & Co. KG

Pro používání RFID/NFC v prostředí s nebezpečím výbuchu mohou být stanoveny další požadavky. Technologie RFID/NFC společnosti smart-TEC má také certifikaci speciálně pro oblast ochrany proti výbuchu, a tak ji lze používat všude tam, kde se vyskytují zápalné plyny, prach nebo směsi prachu a vzduchu. Všechny výrobní provozovny společnosti smart-TEC mají příslušný certifikát na výrobu datových nosičů NFC v souladu s ATEX.

Příklady produktů

RFID / NFC průmyslové tagy | smart-TEC | © smart-TEC GmbH & Co. KG

RFID / NFC průmyslové tagy

Přečtěte si více
RFID-/NFC-Etikett | © smart-TEC GmbH & Co. KG

RFID / NFC etikety

Přečtěte si více
RFID / NFC kovové typové štítky | smart-TEC | © smart-TEC GmbH & Co. KG

RFID / NFC kovové typové štítky

Přečtěte si více

Nejmodernější identifikace ve formě globálně jednotného identifikačního řetězce

Všichni průmysloví partneři v konsorciu DIN SPEC se dohodli na jednotné syntaxi, která každému uživateli umožňuje použít jedinečný identifikátor, který lze interpretovat na celém světě.

Jednotného identifikačního řetězce | © smart-TEC GmbH & Co. KG

S mimořádnou pečlivostí bylo zajištěno, aby mohl být identifikační řetězec zpracován bez chyb. Nesmí se například používat zvláštní znaky, které nelze zpracovat nebo přenést nebo které se při zpracování nepřenesou bezchybně do informačních systémů nebo budou chybně vyhodnoceny.

 

Máte nějaké dotazy ohledně DIN SPEC chemického průmyslu?

Napište nám