KONTAKT

Rádi vám pomůžeme se všemi vašimi otázkami kolem řešení označení RFID a NFC. Od první analýzy až po finální realizaci. Nejlepší bude, když nám prostě zavoláte nebo napíšete:
+420 730 897450
info@smart-tec.com

Vaše online konzultace

Vaše kontakty

Kontaktní formulář

Zákaznický portál

Zavřít

Členství

AIM Logo | © AIM-D e.V.

AIM

AIM je globální průmyslový svaz pro automatickou identifikaci (AutoID), mobilní sběr, přenos dat a mobilní datovou komunikaci. Byl založen v USA v roce 1972: www.AIMglobal.org. AIM-D je součástí mezinárodní AIM sítě, kompetentní pro Německo, Rakousko a Švýcarsko. AIM podporuje vývoj a nasazení auto-ID technologií: značení, identifikaci a automatický sběr a evidenci dat s využitím čárových kódů, matrix kódů, RFID a senzoriky. 

GS1 Germany Logo | © GS1 Germany GmbH

GS1

GS1 Germany znamená efektivní podnik přesahující procesy podél řetězce vytváření hodnot. Pro zákazníky z různých odvětví systematicky podporuje GS1 Germany prosazování standardů identifikace, datových nosičů, komunikace a procesů. Tato řešení jsou vhodná pro praxi a orientují se vždy podle trhů a trendů. Intenzivní výměna názorů se zástupci podniků ze všech oblastí a funkcí vytváří vysokou přijatelnost a bezpečnost investic.

RFID AZM Logo | © Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik (fml)

RFID-ANWENDERZENTRUM MÜNCHEN

Úspěšné nasazení RFID technologie vyžaduje interdisciplinární znalosti v různých oblastech od vysokofrekvenční techniky až po efektivní řízení logistických procesů. RFID uživatelské centrum v Mnichově  poskytuje interdisciplinární platformu pro vzájemné sblížení vědy, vývoje a výroby RFID hardwaru, uživateli a svazy. RFID uživatelské centrum tak spojením kompetencí z rozdílných oblastí vytváří silnou síť a společnou základnu pro realizaci RFID řešení. To nám umožňuje, aby zamýšlené RFID aplikace byly komplexně  posouzeny a úspěšně realizovány. Díky spolupráci odborníků ze všech relevantních disciplín je možné se učit od těch nejlepších a rozvíjet úspěšné koncepty a dosáhnout jejich uvedení na trh.

CNM NFC-Management | © CNM NFC-Management

CNM

Jako centrální středisko interdisciplinárních síťových nasazení je CNM největší německou NFC sítí s kontakty na více než 200 národních a mezinárodních firem, svazů a institucí. Našim projektovým partnerům nabízíme přístup k odborným znalostem a expertům ohledně tématu NFC i  podporu při vývoji konkrétních NFC nápadů a NFC výrobků. Našim cílem je realizace technologických inovačních RFID transpondérů s vysokým tržním konkurenceschopným potenciálem.

dmt förderverein | © dmt förderverein

dmt-Förderverein

Dmt-Förderverein podporuje studium tiskových a mediálních technologií a navazující magisterský titul v oboru tiskových médií, technologií a managementu na mnichovské univerzitě aplikovaných věd. Sestavuje praktické kury s cílem vytvořit společnou síť mezi studenty, absolventy a společnostmi. Důraz je zde kladen na podporu mladých talentů a navazování kontaktů při práci na stážích, na studentských projektech a kurzech. Sdružení rovněž podporuje absolventy v jejich vstupu do profesního života a podporuje výměnu zkušeností, znalostí a přenos technologií mezi vědou a praxí.