KONTAKT

Rádi vám pomůžeme se všemi vašimi otázkami kolem řešení označení RFID a NFC. Od první analýzy až po finální realizaci. Nejlepší bude, když nám prostě zavoláte nebo napíšete:
+420 730 897450
info@smart-tec.com

Vaše online konzultace

Vaše kontakty

Kontaktní formulář

Zákaznický portál

Zavřít

FAQ: Často kladené otázky

FAQ | © smart-TEC GmbH & Co. KG

RFID je zkratka pro Radio Frequency Identification a znamená bezdrátovou výměnu dat pomocí radiokomunikační technologie. Výhody, vlastnosti a další informace ohledně RFID najdete zde.

Near Field Communication (NFC) je mezinárodní standard přenosu (ISO 18092) pro bezkontaktní výměnu dat při 13,56 MHz. Vzdálenost čtení do 10 cm obnáší při jedné jednotce přenosového výkonu dat maximálně 424 kBit/s a jedno spojení < 0,1 sek. Koncové přístroje schopné NFC (celosvětově ca. 170 modelů, stav k lednu 2013 ) a ca. 50 modelů mobilních telefonů v Německu (stav k lednu 2013) mohou požívat nejnovější technologii blízkého přenosu. Bezdrátovým rozhraním je již vybaveno i stále více nových tabletů a notebooků.

Near Field Communication (NFC) je RFID technologie, která popisuje nasazení mobilních koncových zařízení k bezdrátové výměně dat. Na pasivních RFID transpondérech (většinou ISO 14443,  ISO 15693 rovněž možné) jsou informace uloženy ve formátu NDEF, který mobilní koncový přístroj dotykem vyhodnocuje a provádí akce. NFC aplikace lze vytvořit za příznivou cenu, neboť drahé čtecí systémy jsou substituovány levnějšími smartphony nebo tablety. Dosah čtení je omezen na několik centimetrů.

Pro klasické aplikace RFID jsou většinou třeba komplexní čtecí systémy a softwarové okolí, ty ale potom zaručují velkou škálu prací. Tyto technologie jsou často využívány pro skladovou logistiku, neboť se jimi dá rychle a jednoduše podchytit velký počet zboží - dosah čtení je zde vyšší než u aplikaci NFC.

Takzvané „N-Mark“ logo je univerzální symbol a slouží jako indikace touch pointu. Ukazuje uživateli umístění služby NFC, kde může svým přístrojem schopným NFC (např. mobilním telefonem) iniciovat akci. 

RFID systém se skládá ze tří komponent:

 • RFID čtečka
 • RFID transpondér
 • RFID anténa

RFID transpondér je nejdůležitější díl systému RFID a je také označován jako datový nosič a nebo jako tag. Tvary a funkce RFID transpondérů se liší podle použitého frekvenčního rozsahu.

Pod pojmem RFID čtečka se rozumí čtecí zařízení, které umí data z informačního nosiče bezkontaktně přečíst nebo umí data na bezkontaktní nosič napsat. Přístroje jsou k dostání ve stacionární nebo v mobilní verzi a odlišují se dosahem čtení a psaní.

RFID anténa se může skládat z jedné cívky buď  s jedním vinutím nebo s více vinutími. Anténa má přitom dvě funkce: elektromagnetické vlny čtečky vyzařovat nebo je od transpondéru přijímat.

Antény jsou k dostání v různých velikostech, tvarech a s různou funkčností . Jejich tvar a velikost závisí velmi na okolí, do jakého bude systém integrován. Běžné konstrukce jsou tyčové nebo rámové antény.

Jako inlay jsou označeny elektronické komponenty transpondéru skládající se z antény a RFID čipu. V závislosti na technologii jsou navinuté cívky (LF), případně měděné nebo hliníkové potištěné vodiče (HF a UHF) a čip kontaktovány a přivedeny na dráhu nosiče. Protože toto uspořádáni je mechanicky především velmi málo odolné, musí být chráněno vhodnou konstrukcí, např. vložením do etikety nebo do zalévací hmoty.

Aby byla umožněna bezkontaktní výměna dat přes systém RFID , ke komunikaci se používají radiové vlny. Podle požadavku mohou RFID systémy pracovat s různými frekvenčními rozsahy. RFID aplikace jsou přitom vždy zásadně vybaveny ISM frekvenčními pásmy (v oblasti průmyslu, vědy a medicíny), aby se zabránilo vzájemnému ovlivňování radiových systémů. Tím je zaručena nerušená výměna dat. V oblasti pasivních aplikací lze rozlišovat mezi třemi frekvenčními rozsahy:

 • Low-Frequency (LF)
 • High-Frequency (HF)
 • Ultra-High Frequency (UHF)

RFID transpondéry jsou používány za hranicemi zemí a podniků a síťová komunikace vždy hraje důležitou roli, a proto  hrají globálně jednotně definované standardy důležitou roli. Důležité celosvětové podniky zabývající se standardizací jsou ISO (International Organization for Standardization) a EPC Global (Electronic Product Code), které v Německu zastupuje GS1. 

Ano, v roce 2014 založily NXP Semiconductor, Sony und Nokia NFC Forum. To slouží k zajištění implementace a ke standardizaci a kampatibilitě jednotlivých zařízení a služeb. Tohoto fóra se účastní mezinárodně uznané instituce se spoustou členů (> 150). Domovská stránka NFC fóra je www.nfc-forum.org.

 

LF (125kHz und 134khz): Vykazují nízký dosah čtení, ale pro hodně aplikací pracují bezvadně a dostatečně rychle. U většího množství dat vykazují delší přenosové časy. LF systémy vycházejí dobře s vlhkostí a kovem a jsou nabízeny v rozmanitých tvarech. Proto je jejich použití vhodné pro drsné průmyslové prostředí i např. pro vstupní kontrolu, imobilizéry a řízení skladu.

HF (13,56 MHz): Krátké (viz NFC) až střední dosahy při středních až vysokých rychlostech přenosu. Ohraničené možnosti použití v kovovém okolí a citlivost vůči vlhkosti/vodě. Mimořádnou výhodu je použití mobilních koncových zařízení s NFC rozhraním jako čteček, přičemž většina dražších RFID přístrojů je substituována  cenově výhodnými mobilními koncovými přístroji .

UHF (850–950 MHz): Mimořádně vysoké dosahy (2–6 metrů pro pasivní transpondéry) a mimořádně vysoká rychlost čtení. Velmi příznivé ceny transpondérů v oblasti etiket s omezenou funkčností v kovovém a vlhkém prostředí. Speciální transpondéry umožňují velmi dobrý dosah čtení - a to i u kovových povrchů.

Dosah čtení u systémů RFID závisí na mnoha faktorech:

 • Aktivní RFID systémy nabízejí větší dosah čtení (do 100 metrů) než pasivní RFID systémy (do 10 metrů)
 • UHF technologie umožňuje dosah čtení do 10 metrů; HF-technologie do přibl. 1 metru.
 • Čím je RFID transpondér menší, tím menší je také dosah čtení.
 • Na kovových podkladech je dosah čtení většinou menší než např. na plastu, sklu nebo papíru.
 • Se stacionární RFID čtečkou lze docílit větších dosahů čtení než s ruční čtečkou.
 • V rámci HF technologie nabízí ISO 15963 konformní transpondér vyšší dosah čtení než ISO 14443 kompatibilní transpondér.

U pasivních systémů RFID nemá RFID transpondér žádné zásobovaní energii, např. pomocí baterie. Pasivní RFID transpondér je zásobován elektromagnetickým polem čtecího zařízení RFID. Aktivní RFID transpondér má vlastní integrovanou baterii. Z toho plynou následující hlavní rozdíly:

 • Tvar aktivních RFID transpondérů je větší než pasivních RFID-transpondérů.
 • U aktivních systémů je možný dosah čtení do 100 metrů. U pasivních maximálně do 5 - 8 metrů.
 • Aktivní RFID transpondéry jsou podstatně dražší než pasivní RFID transpondéry.

Různé frekvence reagují v RFID technologii rozdílně na své okolí nebo na povrchy, na které jsou přivedeny. Zvláště kovy mohou funkčnost velmi ovlivnit, neboť zde je při špatné aplikaci rozsah čtení redukován nebo v horším případě čtení z transpondéru není vůbec možné. 

Ve frekvenčním rozsahu LF (Low Frequency;125 kHz) je narušení minimální.

Ve frekvenčním rozsahu HF (High Frequency; 13,56 MHz) lze negativním efektům zabránit pomocí distančního držáku nebo speciální fólie. Tyto výrobky jsou u smart-TEC označeny jako „MoM“ - Mount on Metall, instalovatelné na kov.

Ve frekvenční oblasti UHF může u kovového prostředí dojít k silné reflexi elektromagnetického pole. Transpondér je pak nečitelný. Proto se také používají zde nezbytné speciální datové nosiče MoM.

Ve Vaší poptávce prosím poukažte na to, že plánujete využívat RFID v kovovém prostředí.

Při ukládání na RFID čip jsou všeobecné rozdíly mezi nezapisovatelnou a zapisovatelnou pamětí. RFID čip s nezapisovatelnou pamětí nese pouze jednoznačné sériové číslo, takzvané UID. Zde nelze vložit žádná další data. Kapacita zapisovatelné paměti čipu RFID sahá od pár bitů k mnoha Kbytům. U těchto čipů RFID lze data i později měnit nebo popsat dalšími daty.

RFID technologie podporuje komunikační protokoly různých norem. Tímto způsobem se mohou vystavět transpondéry s různými typy čipů a vlastností, které přesto lze  s tím samým typem čtečky přečíst či popsat. Nejčastěji používané normy jsou ISO 14443 A a B a ISO 15693. ISO 14443 řídí takzvaný rozsah proximity, tj. několik centimetrů u vzdálenosti načítání, ISO 15693 naproti tomu popisuje rozsah vicinity se vzdáleností načítání až 1 m.